Προγραμμα Ενηλικων

Το πρόγραμμα ισχύει από την Τρίτη 01/10/2019. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να είναι ενωρίτερα στο τατάμι ώστε να μπορούν να ετοιμαστούν έγκαιρα για το μάθημα. Μερικά λεπτά πριν την έναρξη όλοι οι μαθητές θα πρέπει να κάθονται seiza και να χαλαρώνουν από την ένταση της καθημερινότητας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ

Πρω

Βραδινό:
19:30 – 21:00
Aikido Μικτό

ΤΡΙΤΗ

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα!!!

Βραδινό:
19:30 – 21:00
Aikido Μικτό

ΤΕΤΑΡΤΗ

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα!!!

Βραδινό:
19:30 – 21:00
Aikido Μικτό

ΠΕΜΠΤΗ

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα!!!

Βραδινό:
19:30 – 21:00
Aikido Μικτό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα!!!

Βραδινό:
19:30 – 21:00
Aikido Μικτό

ΣΑΒΒΑΤΟ

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα!!!

ΔΕΥΤΕΡΑ

Πρωινό Τμήμα
11:30 – 12:30
Aikido Μικτό

Βραδινό:
20:00 – 20:45
Aikido Μικτό

21:00 – 21:45
Aikido Μικτό 

ΤΡΙΤΗ

Πρωινό Τμήμα
11:30 – 12:30
Aikido Μικτό

Βραδινό:
20:00 – 20:45
Aikido Μικτό

21:00 – 21:45
Aikido Όπλα

ΤΕΤΑΡΤΗ

Πρωινό Τμήμα
11:30 – 12:30
Aikido Μικτό

Βραδινό:
20:00 – 20:45
Aikido Μικτό

21:00 – 21:45
Aikido Όπλα

ΠΕΜΠΤΗ

Πρωινό Τμήμα
11:30 – 12:30
Aikido Μικτό

Βραδινό:
20:00 – 20:45
Aikido Μικτό

21:00 – 21:45
Aikido Μικτό 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πρωινό Τμήμα
11:30 – 12:30
Aikido Μικτό

Βραδινό:
20:00 – 20:45
Aikido Μικτό

21:00 – 21:45
Aikido Μικτό 

ΣΑΒΒΑΤΟ

Πρωινό Τμήμα
11:30 – 12:30
Aikido Μικτό

Βραδινό:
18:00 – 19:30
Aikido Μικτό (E)

 
 

Προγραμμα ΠΑΙΔΙΚΟΥ

Το πρόγραμμα για το παιδικό ξεκινάει την Τετάρτη 02/10/1919. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να είναι 10′ ενωρίτερα ώστε να έχουν το χρόνο να ετοιμαστούν για το μάθημα.

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΜΗΜΑ 5-8

17:00 – 17:55

ΤΜΗΜΑ 9-14

19:00 – 19:55

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ 5-8

17:00 – 17:55

ΤΜΗΜΑ 9-14

19:00 – 19:55

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΜΗΜΑ 5-8

17:00 – 17:55

ΤΜΗΜΑ 9-14

19:00 – 19:55

ΣΑΒΒΑΤΟ