Προγραμμα Ενηλικων

Το πρόγραμμα ισχύει από την Δευτέρα 14/09/20. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να είναι ενωρίτερα στο τατάμι ώστε να μπορούν να ετοιμαστούν έγκαιρα για το μάθημα. Μερικά λεπτά πριν την έναρξη όλοι οι μαθητές θα πρέπει να κάθονται seiza και να χαλαρώνουν από την ένταση της καθημερινότητας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ

Βραδινό:
19:00 – 21:00
Aikido Μικτό

ΤΡΙΤΗ

Πρωινό:
12:00 – 13:00
Aikido Μικτό

Βραδινό:
19:00 – 20:30
Aikido Μικτό

ΤΕΤΑΡΤΗ

Βραδινό:
19:00 – 20:30
Aikido Μικτό

ΠΕΜΠΤΗ

Πρωινό:
12:00 – 13:00
Aikido Μικτό

Βραδινό:
19:00 – 20:30
Aikido Μικτό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Βραδινό:
19:00 – 20:30
Aikido Μικτό

ΣΑΒΒΑΤΟ

Βραδινό:
18:00 – 19:00
Aikido Μικτό

ΔΕΥΤΕΡΑ

Πρωινό Τμήμα
11:30 – 12:30
Aikido Μικτό

Βραδινό:
19:00 – 19:55
Aikido Μικτό

20:00 – 20:55
Aikido Μικτό 

ΤΡΙΤΗ

Πρωινό Τμήμα
11:30 – 12:30
Aikido Μικτό

Βραδινό:
19:00 – 20:30
Aikido Μικτό

ΤΕΤΑΡΤΗ

Πρωινό Τμήμα
11:30 – 12:30
Aikido Μικτό

Βραδινό:
19:00 – 20:30
Aikido Μικτό

ΠΕΜΠΤΗ

Πρωινό Τμήμα
11:30 – 12:30
Aikido Μικτό

Βραδινό:
19:00 – 20:30
Aikido Μικτό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πρωινό Τμήμα
11:30 – 12:30
Aikido Μικτό

Βραδινό:
19:00 – 20:30
Aikido Μικτό

ΣΑΒΒΑΤΟ

Πρωινό Τμήμα
11:30 – 12:30
Aikido Μικτό

Βραδινό:
18:00 – 19:30
Aikido Μικτό (E)

 
 

Προγραμμα ΠΑΙΔΙΚΟΥ

Το πρόγραμμα για το παιδικό ξεκινάει την Δευτέρα 14/09/2020. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να είναι 10′ ενωρίτερα ώστε να έχουν το χρόνο να ετοιμαστούν για το μάθημα.

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΜΗΜΑ 5-8

17:00 – 17:45

ΤΜΗΜΑ 9-14

18:00 – 18:45

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ 5-8

17:00 – 17:55

ΤΜΗΜΑ 9-14

18:00 – 18:45

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΜΗΜΑ 5-8

17:00 – 17:45

ΤΜΗΜΑ 9-14

18:00 – 18:45

ΣΑΒΒΑΤΟ