Ανακαίνιση του Dojo, Σεπτέμβριος 2015

Ευχαριστούμε τον Ανδρέα Μαλαμή και τον Νίκο Καραβασίλη που βοήθησαν σε αυτή τη προσπάθεια!