ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Aikido: Case Study - Shomen Uchi Kokyu Nage
Η μελέτη που επιχειρείται αφορά την εφαρμογή μιας τεχνικής χωρίς την χρήση μυϊκής δύναμης εκμεταλλευόμενοι την δυναμική του επιτιθέμενου. Στην ανάλυση που ακολουθεί η τεχνική που εφαρμόζεται από τον αμυνόμενο είναι ανεξάρτητη από τη δύναμη και τον σωματότυπο του επιτιθέμενου. Kαθ΄ όλη τη διάρκεια της τεχνικής ο nage δεν πιάνει σε κανένα σημείο τον uke.

Στη συγκεκριμένη τεχνική ο uke (αριστερά) εξελίσσει την επίθεσή Shomen Uchi. Η περιγραφή μας ξεκινάει από τη στιγμή της πρώτης επαφής (Εικόνα 1). Ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει ότι η τεχνική ολοκληρώνεται σε 2-3 δευτερόλεπτα και ότι οι παρακάτω εικόνες αποτελούν στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της τεχνικής.

Στιγμιαία, οι δυνάμεις που ασκούνται είναι οι εξής: uke: η δύναμη από την επίθεση (κίνηση σώματος, μάζα σώματος, κτλ) αναλύεται στην ελάχιστη δύναμη επαφής (μπλε βέλος) και το υπόλοιπο της δύναμης επίθεσης (κόκκινο βέλος), nage: η ελάχιστη δύναμη επαφής (μπλε βέλος). Το σημείο επαφής παραμένει στιγμιαία ακίνητο ανάμεσα στα δύο σώματα εξ' αιτίας των ίσων ελάχιστών δυνάμεων επαφής που ασκούνται (μπλε βέλη) (Εικόνα 1).

Όπως καταλαβαίνουμε απαιτείται άλλη μια δύναμη από τον nage ώστε να εξισορροπήσει το υπόλοιπο της δύναμης από την επίθεση. Η δύναμη αυτή προέρχεται από την κίνηση του σώματος του nage προς το σημείο επαφής (Εικόνες 2, 3). Η θεωρία αυτή θα αναλυθεί σε άλλη ενότητα.

Αυτό που επιθυμεί ο nage είναι να περιστραφεί γύρω από ένα σταθερό σημείο που δεν είναι άλλο από το σημείο επαφής. Για να γίνει αυτό χωρίς τη χρήση μυϊκής δύναμης θα πρέπει ο άξονας του σώματος του να βρεθεί κάτω από το σημείο επαφής (Εικόνα 3). Παρατηρούμε ότι το σημεία επαφής, το πάνω μέρος του άξονα του σώματος και το μπροστινό πέλμα βρίσκονται πάνω στον ίδιο άξονα (άξονας με κίτρινο χρώμα).

Ενώ λοιπόν βρίσκεται σε αυτή τη κατάσταση ο nage περιστρέφει το σώμα του (κάνει tenkan) χωρίς να ασκήσει κάποια επιπλέον δύναμη πάνω στο σημείο επαφής. Το σημείο επαφής βρίσκεται πάντα σε ισορροπία ανάμεσα στα δύο σώματα.

Καθώς ολοκληρώνεται το tenkan η πρόσθετη δύναμη που δημιούργησε ο nage από την κίνησή του αρχίζει να ελαττώνεται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η δύναμη από την επίθεσή του uke να ισχυροποιείται και ως εκ τούτου συντελεί στη μετακίνηση του σημείου επαφής.

Ο nage κρατώντας την ισορροπία στο σημείο επαφής οδηγεί τη δύναμη του uke προς το έδαφος σε ένα τόξο με ακτίνα το χέρι του. Σε κάθε σημείο της κίνησης ο nage έχει την αίσθηση της επαφής χωρίς καμία πρόθεση να την διαταράξει (Εικόνες 5-10).

 

 

 

Πηγή: Aikido Center, Αντώνης Πανταζόπουλος 01/2012