Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
TMHMATA
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο Σύλλογος
Το dojo ανήκει στον Αθλητικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Κέντρο Aikido και αναφέρεται με το διακριτικό τίτλο Aikido Center.

Μέλος της ΕΦΕΟΖ-Ζ
Το Aikido Center από τις 30/04/2014 έχει ενταχθεί στην ΕΦΕΟΖ-Ζ (Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζιου Ζίτσου), με αριθμό μητρώου 186.

Ο σύλλογος διαθέτει από την ομοσπονδία έγγραφο πιστοποίησης της νομιμότητάς του το οποίο ανανεώνεται σε ετήσια βάση.

Μέλος της H.A.A.A
Το Aikido Center αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Hellenic Aikido Academy Association (www.aikido-haaa.gr) η οποία αποτελεί την ένωση όλων των σχολών που ακολουθούν τον Christian Tissier 8th dan Aikikai.