Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
TMHMATA
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο Σύλλογος
Το dojo ανήκει στον Αθλητικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Κέντρο Aikido και αναφέρεται με το διακριτικό τίτλο Aikido Center.

Το Aikido Center από τις 30/04/2014 έχει ενταχθεί στην ΕΦΕΟΖ-Ζ (Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζιου Ζίτσου), με αριθμό μητρώου 186.

Ο σύλλογος διαθέτει από την ομοσπονδία έγγραφο πιστοποίησης της νομιμότητάς του το οποίο ανανεώνεται σε ετήσια βάση.