Πολυμέσα (Φωτογραφίες, Βίντεο)
AIKIDO center - Επίσκεψη παραγόντων της Ιαπωνικής Πρεσβείας στο Aikido Center.
H δεύτερη γραμματέας της Ιαπωνικής πρεσβείας κα Emi MASHIKO υπεύθυνη για τα πολιτιστικά θέματα μαζί με τον πρώτο γραμματέα της πρεσβείας κ. Akitoshi KAKU υπεύθυνο για θέματα ασφάλειας, επισκέφθηκαν το dojo μας στα πλαίσια μιας άτυπης διερεύνησης της ποιότητας τόσο των εκπαιδευτών όσο και του Aikido σε σχέση με την προγραμματισμένη επίδειξη πολεμικών τεχνών που διοργανώνει η Ιαπωνική πρεσβεία στις 24/11/2013.