Πολυμέσα (Φωτογραφίες, Βίντεο)
AIKIDO center - Οδηγός Ασκουμένων - Φωτογραφικό υλικό, 01/2012
Στα πλαίσια της προετοιμασίας των θεμάτων που περιλαμβάνουμε στην ενότητα Οδηγός Ασκουμένων > Εκπαίδευση έγινε φωτογράφηση τεχνικών. Μερικές από τις φωτογραφίες περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα. Η θεματολογία της ενότητας θα εμπλουτίζεται σταδιακά οπότε και το συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό θα εμπλουτίζεται αντίστοιχα.