Πολυμέσα (Φωτογραφίες, Βίντεο)
AIKIDO center - Πρώτη επαφή με τον Christian Tissier
Πρώτη επαφή μαθητών μας με τον Christian Tissier.