Πολυμέσα (Φωτογραφίες, Βίντεο)
AIKIDO center - Διαμορφώνοντας το dojo
Η προσπάθεια δημιουργίας ενός ευχάριστου, ζεστού και γεμάτο ενέργεια χώρου.