ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Λεξιλόγιο, T - Z
T    
tachi   μακρύ σπαθί, επίσης to, ken και katana  
tachi   όρθιος  
tachidori τεχνικές αφαίρεσης του σπαθιού από αντίπαλο  
tachiwaza τεχνικές από όρθια στάση  
tai   σώμα  
taisabaki   κίνηση σώματος, κίνηση αποφυγής  体捌き?
taiso   ασκήσεις  
tanden το κέντρο του σώματος  
tanto μαχαίρι (tan=κοντό + to=μαχαίρι)  
tantodori τεχνικές αφοπλισμού από μαχαίρι  
tatami   το μέρος πάνω στο οποίο γίνεται η εξάσκηση (πχ τα στρώματα)  
te χέρι  
tegatana   χέρι σπαθί  
tekubi   καρπός  
tenchinage τεχνική ρίψης ουρανού και γης  天地投げ
tenkan   περιστροφή 180ο έξω από την γραμμή επίθεση του uke. (ten=περιστροφή + kan= να εναλλάξω, αντιστρέψω).  転換
tori   συνώνυμο του nage  
tsuba στρογγυλό ή οβάλ προστατευτικό των χεριών. Βρίσκεται στη βάση της λαβής του σπαθιού.  
tsugiashi   επακόλουθο βήμα, το πίσω πόδι κινείται χωρίς να περάσει το μπροστινό.  
tsuki κτύπημα, με όπλο ή άδειο χέρι  
U    
uchi   κτυπώ, κτύπημα (πχ shomen uchi)  
uchi   μέσα, εσωτερικά   
uchideshi   μαθητής ο οποίος ζει στο σπίτι/dojo του δασκάλου.   
uchikaiten   περιστροφή εσωτερικά (ενός σημείου)   
ude   βραχίονας  
udekimenage   ρίψη με κλείδωμα του βραχίονα  
uke   στο Aikido αποτελεί τον ρόλο του επιτιθέμενου, εκείνου που δέχεται μια τεχνική.  
ukemi   πτώση, η τέχνη (των ελεγχόμενων, ασφαλών) πτώσεων  
undo   άσκηση, κίνηση (un=μεταφέρω + do=κίνηση)  
ura   κίνηση έξω από το σώμα του επιτιθέμενου  
ushiro   πίσω, προς τα πίσω  
ushiro ukemi πτώση προς τα πίσω  
ushirowaza τεχνικές με επίθεση από το πίσω μέρος του σώματος  
V    
  (V δεν χρησιμοποιείται στην Ιαπωνική γλώσσα)  
W    
waki   πλευρά  
waza   τεχνική, ικανότητα, τρόπος εκπαίδευσης πχ Hitori waza=τεχνικές τις οποίες εκτελεί ο μαθητής μόνος του ενώ Kumi waza=τεχνικές που εκτελούνται από παραπάνω από ένα μαθητές.  
X    
  (X δεν χρησιμοποιείται στην Ιαπωνική γλώσσα)  
Y    
yame   σταματώ πχ την πρακτική εξάσκηση  
yoko   πλάι, πλαϊνός, από το πλάι  
yokogiri πλαϊνό κόψιμο  
yokomen   πλαϊνό μέρος του κεφαλιού  
yokomenuchi διαγώνιο κτύπημα στο πλαϊνό μέρος του κεφαλιού  
yoko ukemi πλαϊνή πτώση  
yon   τέταρτος πχ yondan= τέταρτο dan  
yonkyo   τέταρτη τεχνική καθήλωσης  
yudansha   εκείνος που κατέχει βαθμό dan (yu=εκείνος που κατέχει + dan=επίπεδο + sha=πρόσωπο)  
Z    
za   κάθομαι, καθιστός  
zanshin   αδιάσπαστη συγκέντρωση  
zarei χαιρετισμός από καθιστή στάση (za=καθιστός + rei=χαιρετισμός)  
zazen   διαλογισμός σε καθιστή στάση  
zengo   προς τα εμπρός και προς τα πίσω (zen=προς τα εμπρός + go=προς τα πίσω)  
zori   σαγιονάρες