Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
TMHMATA
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόγραμμα Ενηλίκων 2016 / 17
ΔΕΥΤΕΡΑ
Πρωινό:
10:30 - 11:30
Aikido Μικτό
Βραδινό:
19:00 - 20:00
Aikido Μικτό
20:00 - 21:00
Aikido Επίπεδο 2
Στο Μικτό τμήμα μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως επιπέδου.

Στο τμήμα Επιπέδου 2 μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές από 1ο kyu και άνω
ΤΡΙΤΗ
Πρωινό:
10:30 - 11:30
Aikido Μικτό
Βραδινό:
19:00 - 20:00
Aikido Αρχάριοι
20:00 - 21:00
Aikido Επίπεδο 2
21:90 - 22:00:
Aikido Μικτό
Στο τμήμα Επιπέδου 2 μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές από 1ο kyu και άνω
ΤΕΤΑΡΤΗ
Πρωινό:
10:30 - 11:30
Aikido Μικτό
Βραδινό:
19:00 - 20:00
Aikido Αρχάριοι
20:00 - 21:00
Aikido Όπλα/Επίπεδο 1
21:90 - 22:00:
Aikido Μικτό
Στο τμήμα Επιπέδου 2 μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές από 1ο kyu και άνω
ΠΕΜΠΤΗ
Πρωινό:
10:30 - 11:30:
Aikido Μικτό
Βραδινό:
19:30 - 20:30
Aikido Μικτό
20:30 - 21:30:
Aikido Προχωρημένων
bla bla bla
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρωινό:
10:30 - 11:30:
Aikido Μικτό
Βραδινό:
19:30 - 20:30
Aikido Μικτό
20:30 - 21:30:
Aikido Προχωρημένων
bla bla bla
ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρωινό:
10:30 - 11:30:
Aikido Μικτό
Βραδινό:
19:30 - 20:30
Aikido Μικτό
20:30 - 21:30:
Aikido Προχωρημένων
bla bla bla