ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Aikido: Case Study - Yokomen Uchi Kokyu Nage
Η μελέτη που επιχειρείται αφορά την εφαρμογή μιας τεχνικής χωρίς την χρήση μυϊκής δύναμης εκμεταλλευόμενοι την δυναμική του επιτιθέμενου. Στην ανάλυση που ακολουθεί η τεχνική που εφαρμόζεται από τον αμυνόμενο είναι ανεξάρτητη από τη δύναμη και τον σωματότυπο του επιτιθέμενου. Kαθ΄ όλη τη διάρκεια της τεχνικής ο nage δεν πιάνει σε κανένα σημείο τον uke.

Στη συγκεκριμένη τεχνική ο uke (πίσω μέρος) εξελίσσει την επίθεσή Katate Dori. Η περιγραφή μας ξεκινάει από τη στιγμή της πρώτης επαφής (Εικόνα 2). Ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει ότι η τεχνική ολοκληρώνεται σε 2-3 δευτερόλεπτα και ότι οι παρακάτω εικόνες αποτελούν στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της τεχνικής. 

Στην Εικόνα 4 παρατηρούμε ότι το σημείο επαφής βρίσκεται ανάμεσα στους δύο ρόλους και ισορροπεί πρακτικά ανάμεσά τους καθ' όλη τη διάρκεια της τεχνικής. Στο σημείο αυτό εφαρμόζεται και από τα δύο μέρη η ελάχιστη δύναμη επαφής η οποία όπως έχουμε αναλύσει προέρχεται από το βάρος των σωμάτων τους. 

Πρακτικά ο nage αλλάζει τη κατεύθυνση της ενέργειας του uke στην κάθετη διεύθυνση. Αμέσως μετά την επαφή και οι δύο ρόλοι έχουν την αίσθηση ότι στηρίζονται σε ένα σταθερό σημείο (= το σημείο επαφής) χωρίς καμία πρόθεση να εφαρμόσουν κάποια πρόσθετη δύναμη πάνω σε αυτό (να τραβήξουν ή να σπρώξουν). 

Με αυτή την αίσθηση ο nage μετακινεί το σώμα του uke περιστρέφοντας τους γοφούς του (Εικόνες 5 έως9) χωρίς τη παραμικρή χρήση μυϊκής δύναμης. Η ενέργεια αυτή μεταφέρει αντίστοιχα το σώμα του uke ενώ η πορεία του σώματός του από ένα σημείο και πέρα είναι καθοδική. 

Καθώς εξελίσσεται η τεχνική το σώμα του uke ισορροπεί πάνω στο σημείο επαφής τοποθετώντας κατάλληλα το σώμα του ώστε το βάρος του κορμού του να εξισορροπείται από το βάρος του ποδιού του που ανεβαίνει αντιδιαμετρικά (Εικόνες 7 έως 9) έχοντας κατά νου ότι το σώμα του (κορμός και το ένα πόδι) να βρίσκονται πάντα σε μια ευθεία. Με άλλα λόγια ο άξονας του σώματός του παραμένει σε μια ευθεία. 

Όταν ο κορμός του περάσει ένα κρίσιμο σημείο (ΕΙκόνα 9) τότε το βάρος του τον οδηγεί προς τα κάτω όπου και ολοκληρώνει την τεχνική με ένα ukemi.

 

 

 

Πηγή: Aikido Center, Αντώνης Πανταζόπουλος 01/2012